Dansk

Asinoterapien har sin oprindelse i 70èrne i Frankrig.

Den praktiseres i flere europæiske lande.

Terapien er baseret på det hele menneske, hvor æslet indgår som terapeutisk element.


Det konkrete indhold i asinoterapien er baseret på en række aktiviteter med æslet.


Asinoterapien omfatter aspekter af, og befordrer udvikling inden for det kognitive, det sansemotoriske, det følelsesmæssige, det sproglige og det sociale.


På Djurslandsskolen har jeg haft mulighed for at lave et projektarbejde, der forener teori og praksis i arbejdet med børn og æsler i et fagligt didaktisk forløb, hvor børnenes trivsel, udvikling, læring og handlekompetencer støttes og fremmes ved hjælp af æslets positive effekt på mennesker.