Om os

CV Birgit :


En 3 årig uddannelse som veterinærsygeplejerske.


Læreruddannelse med speciale C.


30 års undervisnings erfaring inden for specialskole området, også med voksenskole erfaring.

Elev klientellet har været elever med generelle indlærings- og udviklings vanskeligheder. Samt elever med mere specifikke vanskeligheder, og elever som i særlig grad kan karakteriseres ud fra deres massive behov for støtte til at indgå i sociale fællesskaber.


Pædagogisk Diplomuddannelse i specialpædagogik.


Efteruddannelse i Mentalisering i arbejdet med udsatte børn og unge.


Vejlederuddannelse.

Med specialvejledning inden for autisme området på skolen, men også opgaver ud af huset.


Arbejdsmiljø uddannelse.


OCN vejleder.


Mindfulness instruktør uddannelse.


Asinoterapeut.


Kursus i dyrestøttet terapi.


Intensive Interaction praktikker.


Jeg har over en 4 årig periode arbejdet med asinoterapien som et projektarbejde på Djurslandsskolen. Men også i min egenskab som lærer.

Djurslandsskolen er en kommunal specialskole i Norddjurs Kommune.


Asinoterapien har været fremlagt på en konference for Social Styrelsens medlemmer.

Som workshops på Specialskolelederne i Danmarks konference.

Og på Den Internationale Autisme Konference.


Medlem af Green Care Netværket Danmark

CV Peter :


Pensioneret som seniorsergent fra forsvaret.


Uddannet inden for elektronik.


Har haft en mellemleder funktion i 25 år.


Asinoterapeut.


Diverse kurser inden for miljø, som instruktør, i pædagogik.

Dyrestøttet terapi.


Medlem af Green Care Netværket Danmark.